Jag tycker att dina produkter är dyrare jämfört med dem som tillverkats av andra material, varför är det?